EN
درباره  گاماتینر

    شركت گاماتينر با حدود 30 سال سابقه تولید انواع  رنگها و پلاستی زولها  و تینر های مورد مصرف در شرکتهای خودرو سازی می باشد، که این شرکت در چهارچوب سيسستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 و ISO/TS 16949  فعاليت مي نمايد. بیش از 90% تولیدات این شرکت در قالب استانداردهای مورد تأیید خودروسازان RENAULT، PEUGEOT، CITROEN، MVM، ... و قطعه سازان مرتبط به شرکتهای مشروحه ذیل تحویل مـی گردد. تولیدات این شرکت شامــل انواع آستـری ها و انواع رنگهای سالیــد یک پوششه،  سالید دوپوششه، متالیک و کیلر مربوطه می باشد. پلاستی زولهای این شرکت شامل عایق زیر بدنه و سیلر درزگیر است که همه تولیدات مستقیماً با حضور نمایندگان فنی این شرکت در خطوط رنگ شرکتهای بزرگ خودروسازی مصرف می شود ظرفیت تولید این شرکت جمعاً 10،000 تن در سال است که شامل 4000  تن رنگ ، 4000 تن پلاستی زول و 2000 تن تینر است.

مساحت محل فعلی شرکت گاماتینر 12،500 متر مربع است که متراژ زیر بنای تولیدی ، اداری و انبار آن حدود 6،000 متر مربع می باشد .

مجموع کارکنان این شرکت حدود یکصد نفر می باشد  که در واحدهای اداری ، تولیدی ، انبارها و آزمایشگاهها و خدمات فنی در خطوط مشتری مشغول به کار هستند  .

شرکت گاماتینر دارای سه آزمایشگاه مجهز و کامل شامل دو آزمایشگاه R&D و QC رنگ و آزمایشگاه R&D وQC  پلاستی زول می باشد که کارشناسان مجرب و با تجربه در این واحد ها مشغول انجام وظیفه اند . 

محصولات  گاماتینر
مشتریان  گاماتینر