EN
پوشش های خودرویی
پوشش های تعمیراتی
پوشش های صنعتی
پلاستی زول
تینرهای صنعتی
درباره  گاماتینر

        شركت گاماتينر در سال 1361 تأسیس شده است و از سال 1370 تولید رنگ و پلاستی زولها  و تینر های مورد مصرف در شرکتهای خودرو سازی را آغاز نمود . این شرکت در چهارچوب سيسستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 و ISO/TS 16949  فعاليت مي نمايد . بیش از 90% تولیدات این شرکت در قالب استانداردهای مورد تأیید خودروسازان و قطعه سازان به شرکتهای مشروحه ذیل تحویل می گردد . تولیدات این شرکت شامل انواع آستری ها و انواع رنگهای سالید یک پوششه ، سالید دوپوششه ، متالیک و کیلر مربوطه می باشد . پلاستی زولهای این شرکت شامل عایق زیر بدنه و سیلر درزگیر است که همه تولیدات مستقیماً با حضور نمایندگان فنی این شرکت در خطوط رنگ شرکتهای بزرگ خودروسازی مصرف می شود ظرفیت تولید این شرکت جمعاً 10،000 تن در سال است که شامل 4000 تن رنگ ، 4000 تن پلاستی زول و 2000 تن تینر است

محصولات  گاماتینر
مشتریان  گاماتینر